סטטיסטיקה כללית ליישוב אלישמע

 

   
סה"כ הרשומים ביישוב 980
סה"כ הזכרים 509
סה"כ הנקבות 471
   

 

סה"כ תושבים לפי גיל

 

   
בגילאי   5-0 149
בגילאי   6-12 119
בגילאי   13-17            90
בגילאי   18-21 59
בגילאי   22-24             42
בגילאי   25-29 52
בגילאי   30-34            82
בגילאי   35-39   82    
בגילאי   40-44  71
בגילאי   45-49 66
בגילאי   50-54 72
בגילאי   55-59 45
בגילאי   60-64 24
בגילאי   54-69 7
בגילאי   70-74          16
בגילאי   74 ועד  44