בתי ספר

 

בית הספר

פרטי התקשרות

אהרונוביץ יסודי

03-9005737

שילה יסודי

03-7481390

תלי יסודי וחטיבת ביניים

09-7434243

בית חינוך ירקון חטיבת ביניים

03-9000630

תיכון עמי אסף בבית ברל

09-7451333