ועד אגודה

 

             חברי ועד אגודה
   
אילן רובין יו"ר 057-7663647
מוטי מסיקה  
משה תייר 052-8906953
רוני גווילי 050-7456767
יוסי  אדיב  
יוסי נעים 054-6820416
עמוס תמם  

 

 
ועד האגודה - פרוטוקלים