ועד אגודה

 

             חברי ועד אגודה
 מוטי מסיקה - יו"ר 050-5362159
אילן רובין 053-7663647
עמוס תמם 052-4442151
משה תייר 052-8906953
רוני גווילי 050-7456767
יוסי  אדיב  
שושי סבן
052-3742281
   

 

 
ועד האגודה - פרוטוקלים