ועדת כספים

נציגי הועדה: יורם בוקטוס, משה גואטה

שותפים מהישוב:

 

מטלות

 • אחריות לקופת המושב
 • בדיקה וחתימה על כל חוזה והתחייבות ביחד עם יו"ר הועד
 • אישור הוראות תשלום למיניהן
 • אחריות לניהול המערכת החשבונאית, הכנת דוחות חודשיים,
  רבעוניים ושנתיים והכנת התקציב השנתי
 • מעקב אחר עמידה בתקציב
 • שמירת נכסי הועד המוניציפאלי
 
ועדת חינוך

נציגי הועדה: ניסים אדיב

שותפים מהיישוב: רחל רבר

 

מטלות

 • טיפול אדמיניסטרטיבי לגני הילדים
 • טיפול בצרכים מיוחדים של שכבת הגיל הצעיר
 • חוגים / ספרייה
 • פעילות העשרה
 • הרצאות לכל הגילאים
 
וועדת ביטחון

נציגי הוועדה: שלום תמם

שותפים מהישוב:  

   מטלות
 • אחריות כוללת לביטחון היישוב
 • טיפול במקלטים
 •  אחריות לתפעול השערים בישוב 
 • ביטחון גני הילדים
 • ארגון המושב לשעת חרום
 
ועדת תרבות אירועים וספורט

נציגי הוועדה: ניסים אדיב 

שותפים מהישוב: סילבי בוקטוס, שושי גרשוני, סמדר קורקט, רחל רבר, אתי קרוננברג, אילנית צח, אתי עידן 

מטלות
 • הגשת תוכנית שנתית לפעילות תרבות ואישורה מול הועד
 • חגים ואירועים
 • ימי שישי- יום תרבות
 • פעילויות קיץ
 • הרחבת הפעילות בתחום הספורט העממי
 • טיולים וימי כייף/ ימי ספורט
 
ועדת חזות המושב ואיכות הסביבה

נציגי הוועדה: דודי מגידש

שותפים מהישוב:

 

   מטלות
 • הכנת תוכנית רב שנתית לטיפוח וחזות המושב והכנתה לביצוע
 • מתקנים לפחי אשפה
 • מתקני מיחזור
 • שיפור חזות המושב, הגינה והנוף
 • תיקון כבישים ומדרכות
 • ניקיון בשולי הכביש והתעלות
 • צביעת מבנים ציבוריים
 
וועדת נוער

נציגי הועדה: ניסים אדיב

שותפים מהיישוב: רחל רבר 

מטלות

 • אחראי לכל הפעילויות במסגרת ועדת הנוער
 • תכנית פעילות חודשית
 •  מעקב תקציב ברמה תלתחודשית 
 • אירועים,טכסים
 • בניית לוח פעילות שנתי 
 • כתובת להורים בנושאי נוער 

 

 
וועדת דת

נציגי הועדה: יובל דואני

שותפים מהישוב:

 

   מטלות
 • עבודה משותפת עם ראש הועד הדתי בכל ענייני הדת
 • טיפוח בית העלמין
 
וועדת הגיל השלישי והרווחה

נציגי הוועדה: שולי מגידש

שותפים מהישוב: מלי לביא

 

   מטלות
 • חיזוק השרות לתושב הוותיק והקמת קהילה תומכת בגיל השלישי
 • ארגון המועדון לקשיש והכנת תוכנית חוגים ופעילויות
 • טיפול בפרט ובנזקקים
 • טיפולי פיזיוטרפיה והתעמלות
 • טיולים
 • סיוע בענייני רווחה מול המועצה
 
פרוייקטור + וועדת בטיחות

נציגי הוועדה: 

שותפים מהישוב:

 

   מטלות
 • ניהול פרוייקטים שונים של הישוב 
 • בטיחות, שילוט ומעברי חציה
 • גידור המקלטים ונעילתם
 • הקמת והצגת מערכת המידע והשרותים לתושב באתר האינטרנט המקומי