ועד מוניציפלי

חברי הועד המוניציפאלי

ניסים אדיב - יו"ר ועד מקומי 053-2204999

משה גואטה - 054-4897248

שלום תמם - 050-5311943

יוסי רובין  - 053-7732686

שמעון נחמיאס - 052-9461300 

אבי שלמה - 052-4535100

צור הראל - 052-4399768

 

חלוקת תפקידים בוועדות

 

 

 

וועדה

חברים

1.                 

יו"ר

ניסים אדיב 

2.                 

ועדת כספים

משה גואטה

שמעון נחמיאס

ניסים אדיב

3.                 

גזבר


משה גואטה

4.                 

ועדת חינוך

ניסים אדיב

5.                 

וועדת תרבות

ניסים אדיב

שלום תמם

יוסי רובין

צור הראל

שמעון נחמיאס

6.                 

ועדת ספורט

ניסים אדיב

שלום תמם 

7.                 

ועדת ביטחון בטיחות

ניסים אדיב

שלום תמם

יוסי רובין

8.                 

ועדת חזות המושב

ניסים אדיב

משה גואטה

אבי שלמה

9.                 

ועדת תשתיות, תנועה  ופרויקטים

ניסים אדיב

שמעון נחמיאס

משה גואטה

אבי שלמה

10.            

ועדת גיל הזהב

ניסים אדיב

משה גואטה

11.            

ועדת איכות הסביבה ותברואה

ניסים אדיב

צור הראל

יוסי רובין

שמעון נחמיאס

אבי שלמה

12.            

ועדת דת

יוסי רובין

משה גואטה

 

13.            

ועדת רווחה

ניסים אדיב 

14.            

ועדת מנהלה

משה גואטה

 

 
הודעות ועד מוניציפלי
פרוטוקולים של הועד המקומי - ערך זה פתוח למשתמשים רשומים בלבד! - יום חמישי 29 דצמבר 2011

 פרוטוקולים ישנים ניתן לראות במזכירות, בתאום מראש.