14

תושבי דרום השרון לוקחים אחריות ומתגייסים למען הסביבה !

·       מגדילים מיחזור

·       מצמצמים הטמנה

·       מורידים הוצאות

·       מקבלים סביבה נקייה יותר ובריאה יותר!

·        

איך עושים את זה?

זה פשוט: מפרידים !

 

מפרידים אשפה ביתית:

לפח הכתום זורקים אריזות: קרטוני שתייה וחלב, קופסאות שימורים, קרטון דק

לאריזות מזון, אריזות פלסטיק, שקיות וכו'.החל מ - 1.7.16

במרכזי המחזור פסולת נייר, קרטון, זכוכית, בקבוקים וטכסטיל.

לפח הירוק זורקים את כל שאר הפסולת

 

מפרידים בין גזם לגרוטאות:

אל מרכזי הגזם בישוב מפנים גזם נקי בלבד. רק ענפים ועלים ! החל מ -1.5.16

בלי צינורות ועציצים, בלי ניילונים ובלי כל פסולת אחרת.

מרכז פסולת מפנים גרוטאות, רהיטים, וכד'

* בישובים בהם עדיין מפנים את הגזם והגרוטאות מהבתים, הפינוי לגזם ולגרוטאות ייעשה בימים נפרדים.

 

לפי מה נקבע כמה פחי אשפה )פח ירוק( יפונו מכל משק/בית בהרחבה ?

עד 6 נפשות פח אחד.

7-12 נפשות שני פחים.

12 ויותר - 3 פחים.

התושבים יכולים להחליף באופן עצמאי את הפח הביתי לפח גדול בנפח 360 ליטר.

תושבים הזכאים לפינוי שני פחים ויותר, יוכלו לקבל על חשבון המועצה פח 360 ליטר במקום שני הפחים הקטנים בנפח 240 ליטר.

 

שימו לב ! פינוי ייעשה רק לפח ירוק המסומן ע"י מדבקה של המועצה. סימון הפחים יתבצע החל מ - 1.5.16 . חשוב לוודא כי פח האשפה הביתי במצב תקין, ללא סדקים ושברים.

 

בכל ישוב יוצב בנוסף פח אשפה מרכזי לפינוי פסולת ביתית אשר יוכל לשמש אתכם למקרי עודף אשפה. בחגים יהיה תיגבור של פינוי האשפה.

 

פסולת אורגנית בהיעדר פתרונות קצה לטיפול הולם בפסולת האורגנית, אנו נאלצים לסיים בחודש מאי את פיילוט פינוי הפסולת האורגנית.

המועצה תספק למעוניינים "קומפוסטר" מתקן ביתי לייצור קומפוסט, במחיר מסובסד.

צוות הסברה יעודי יעבור בין בתי התושבים החל מה 1 במאי 2016 .

 

ניתן לפנות בשאלות למוקד המועצתי 03-9000629

ובאמצעות הדוא"ל: sviva@dsharon.org.il

 

 

לצורך הצלחת המהלך הכולל נדרש שיתוף הפעולה והירתמות של כל תושבי המועצה.