להלן המלצות להתמודדות עם העבירות הבאות:

התפרצות לדירה
כאשר עוזבים את הבית, יש להשאיר אור דולק במקום מרכזי בבית. יש להשאיר מכשיר אודיו (שמע) דולק כך שקולו ישמע אל מחוץ לבית, אך יחד עם זאת לא בעוצמה שתפריע את מנוחת השכנים. כמו כן יש לשאוף כי מכר כלשהו יבקר בבית לפחות פעם אחת ביום. בנוסף, במידה וקיים כלי נשק, אין להשאירו בבית! במידה וניתן, יש להתקין מצלמות בכניסה לבית או לחילופין מצלמות דמה לצורך התרעה וכמובן לנעול את הבית. כמו כן, יש לעדכן מכר או את רכז הביטחון של הישוב המתגורר בסמיכות על המקום בו אתם נמצאים וכן מהם דרכי ההתקשרות עמכם.

התפרצות לעסק
לפני עזיבת העסק יש לפתוח את הקופה ולהשאירה ריקה. לאחר נעילת בית העסק ודריכת האזעקה, יש לחברה למוקד אבטחה או לחילופין לקו הטלפון של בעל העסק וכן לשאוף לבקר בעסק אחת ליום. בכל מקרה יש להשאיר על דלת הכניסה את פרטי בעל העסק ודרכי ההתקשרות עמו.
בעסקים מאובטחים, יש לשים לב לתנועת משאיות בימי החגים (נתון שמעיד על התפרצויות לעסקים שכנים) וכן לאנשים חשודים (מעיד על מעשי שוד) . כמו בבית פרטיים, יש להתקין לכל הפחות מצלמות דמה במקום הנראה לעין בכניסה לעסק לצורך התרעה.

גניבת רכב
במידה ובני המשפחה נשארים בבית יש לנקוט באמצעים השגרתיים הכוללים נעילת הרכב ודריכת האזעקה כמו כן מומלץ להצטייד גם במנעול הגה. במידה ובני המשפחה יוצאים מהבית ללא כלי הרכב, מומלץ לרכוש "סנדל" לגלגל הרכב ועל ידי כך להוריד את הסיכון לגינבת הרכב.

פריצה לרכב
בכל מקום בו נשאר הרכב, יש לוודא הוצאת כל הרכוש הנראה לעין כולל מכשירי ניווט לוויני, תיקים, מצלמות וכ'ו.

בעת הצורך יש לפנות לרס"מ חיים שמשון, השוטר הקהילתי בטלפון: 050-6273406